Rathausplatz 4 · 85399 Hallbergmoos · Tel. 0811 99 87 76 7-0

 
 

arată tot

Cum ajunge?i la cabinetul nostru de medicin? intern? ?i de familie?

Dr. med. Edit Theil
medic specialist de medicin? intern?, hematologie ?i oncologie

Rathausplatz 4
85399 Hallbergmoos

Telefon 0811 / 99 87 76 7-0
Telefax 0811 / 99 87 76 7-30

E-Mail praxis@praxis-dr-theil.de

Program de consulta?ii

Cu ajutorul unui sistem consecvent de program?ri, încerc?m s? scurt?m pe cât posibil timpul de a?teptare. În acest scop v? rug?m s? v? programa?i de fiecare dat? prin telefon.

În cazul problemelor acute ne str?duim s? v? primim cât mai curând posibil dar ?i în aceast? situa?ie v? rug?m s? v? programa?i cât mai din timp.

Luni Mar?i Miercuri Joi Vineri
9 - 12 9 - 12 8 - 11.30 9 - 12 9 - 12
16 - 18 17 - 19 - 16 - 18 -

În afara programului de lucru ?i în caz de urgen??, cabinetul poate fi contactat între orele 8.00 ?i 18.00 (miercuri ?i vineri între 8.00 ?i 13.00) la num?rul de urgen??: 0811 / 9987767-77.

În afara acestor ore v? rug?m adresa?i-v? serviciului de urgen?? la nr.de telefon: 116 117.

Modificarea program?rilor

Din cauza urgen?elor se poate întâmpla ca termenul prestabilit s? nu poat? fi respectat. Ne cerem scuze anticipat pentru asemenea situa?ii. Dac? dumneavoastr? din orice motiv nu v? pute?i prezenta la data ?i ora prestabilit?, v? rug?m s? ne anun?a?i pentru ca noi s? putem oferi locul r?mas liber altui pacient.

Precizare

Dat fiind faptul c? pacien?ii pe parcursul unei zile sunt chema?i pentru diferite investiga?ii (de ex. EKG, m?surarea TA pe 24 ore, vaccin?ri, perfuzii, recolt?ri de sânge), se poate întâmpla ca ace?tia s? nu fie primi?i de c?tre medic în ordinea sosirii lor.

Bineân?eles c? pacien?ii programa?i au prioritate fa?? de cei neprograma?i.