Rathausplatz 4 · 85399 Hallbergmoos · Tel. 0811 99 87 76 7-0

 
 

arată tot

Serviciile cabinetului nostru de medicin? intern? ?i de familie din Hallbergmoos

?inând pasul cu schimb?rile permanente ce vizeaz? ?i domeniul medical, cabinetul nostru v? st? la dispozi?ie atât cu tratamente clasice, cât ?i cu cele moderne:

 • Ecografie abdominal?, tiroidian?, vasele sanguine* ?i cardial?*
 • EKG de repaus, de efort ?i pe termen lung
 • M?surarea tensiunii arteriale pe 24 ore
 • Examinarea func?iilor aparatului respirator
 • Examene de laborator
 • Examine generale pentru s?n?tate  (GU)
 • Screeningul cancerului de piele
 • Precau?ie de cancer la b?rba?i
 • Îngrijire special? pentru bolnavi cu tumori maligne
 • Examin?ri de protec?ia muncii tinere?ii dup? legea de protec?ia muncii de tinere?e (JArbSchG Jugendarbeitsschutzgesetz) la începutul rela?iei de lucru sau ucenicie
 • Adeverin?e conform § 43 - legea preven?iei bolilor infec?ioase (IfSG Infektionsschutzgesetz)
 • Vaccin?ri conform recomand?rile Comisiei Vaccine (STIKO Ständige Impfkommission)
 • Test?ri alergie inclusiv desensibilizare
 • în cadrul programului DMP trat?m boli cronice ca: Diabet Zaharat tip 2, boli coronariane, astm bron?ic, bronhopneumopatie cronic? obstructiv? (COPD), cancer de sân
 • Tratament psihosomatic
 • Consultan?e de c?l?torii inclusiv vaccin?ri necesare*
 • Servicii individuale pentru s?n?tate la cerere* (IGeL)
 • Adeverin?e de exemplu pentru cluburi sportive*
 • Adeverin?e de capabilitate*

Accent punem pe urm?toarele domeni

Dac? ave?i întreb?ri, contacta?i-ne cu încredere.

*V? rug?m lua?i în considerare faptul c? nu toate serviciile sunt decontate de c?tre casa de asigur?ri de s?n?tate.